KpK logo

Kunsten på Kroppen
Tatovering

Fotos af tatoveringer
og præsentation af:
Kai Uwe Faust
Patricia Campos
Marcus Hammer

Om   Kunsten på Kroppen - Adresse mm  - Links - Nyheder og tidligere år -Bl.a. fra Lejre 
Om   Tatovering - Ofte stillede spørgsmål - Historie - Litteratur - Spørgeskema


 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Nr.194.

8. juni.

Lov om Tatovering.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Stk.2 På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.
§ 2. Loven træder i kraft den 15. juni 1966.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1966.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.

Justitsmin.j.nr.L.A.496-65.
Folketingstid. 1965-66: 3493, 3579, 5289, 5466; A. 1403; B. 971; C. 431.
K.Axel Nielsen.

Dette er den samlede danske lovtekst. Dette er en DANSK lov. Det vil sige at den ikke gælder i andre lande. Men de fleste ansvarlige tatovører, også i andre lande, følger faktisk dette regelsæt. Medmindre landets tatoveringstraditioner siger noget andet (som for eksempel Maorierne i New Zealand).

Læg også mærke til at det er den, der tatoverer, som straffes. Det er selvfølgelig ikke ulovligt at være tatoveret i hovedet, mm. Man kan ikke straffe en person som har været dum nok til at blive tatoveret i hovedet i udlandet. Tatoveringen er der jo.


 

Kunsten på Kroppen
Rådhusstræde 15 - 1466 København K
33 14 48 26